Blog

Valontuoja-tunnustuspalkinto vanhusasiavaltuutettu Päivi Topolle

Turvallisen vanhuuden puolesta – Suvanto ry jakaa vuosittain Valontuoja-tunnustuspalkinnon yksityiselle henkilölle, ryhmälle tai yhteisölle, joka on merkittävällä tavalla edistänyt ikäihmisten turvallisuutta ja hyvinvointia. Vuoden 2022 Valontuoja-tunnustuspalkinto myönnetään vanhusasiavaltuutettu Päivi Topolle. Päivi Topo on maamme ensimmäisenä vanhusasiavaltuutettuna puuttunut rohkeasti ja asiantuntevasti vanhustenhuollon epäkohtiin sekä ikäihmisten asemaan Suomessa. Yksi vanhusasiavaltuutetun tärkeimmistä tehtävistä on välittää tietoa päättäjille ja … Lue lisää

Blogi – Ikääntyviin kohdistuva digitaalinen väkivalta

Ikääntyviin kohdistuva digitaalinen väkivalta on seurausta yhteiskunnassamme tapahtuneesta muutoksesta. Digitalisaatio on yksi yhteiskuntamme isoimmista muutoksista, jota olemme kohdanneet. Digitalisaatiolla tarkoitetaan digitaalisen tietotekniikan yleistymistä arkielämän toiminnoissa. Havahduin tähän muutokseen tutkiessani ikääntyvien digitaalisen syrjäytymisen ilmiötä. Valitettavasti ikääntyvät kohtaavat myös digitaalista väkivaltaa, johon vielä yhteiskunnassamme kiinnitetään valitettavan vähän huomiota. Tutustuessani digitaalisen väkivallan ilmiöön, tunnistin useita väkivallan muotoja, joiden … Lue lisää

Valontuoja -tunnustuspalkinto THL:n Mika Salmiselle

Turvallisen vanhuuden puolesta – Suvanto ry jakaa vuosittain Valontuoja-tunnustuspalkinnon yksityiselle henkilölle, ryhmälle tai yhteisölle, joka on merkittävällä tavalla edistänyt ikäihmisten turvallisuutta ja hyvinvointia. Vuoden 2021 Valontuoja-tunnustuspalkinto myönnetään Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen terveysturvallisuusosaston johtajalle, professori Mika Salmiselle. Mika Salminen on kahden koronavuoden aikana kertonut suomalaisille asiantuntevasti ja ymmärrettävästi, miten voimme suojata itseämme ja lähimmäisiämme vaikealta sairaudelta. … Lue lisää

Seniorin salaisuus – Vapaaksi väkivallasta

Seniorin salaisuus – vapaaksi väkivallasta on Pääkaupungin turvakoti ry:n ja Suvanto ry:n yhteinen arjen hanke, jolla haluamme vaikuttaa ikääntyneiden kohtaamasta väkivallasta aiheutuneisiin haittoihin. Yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa pyrimme löytämään ja auttamaan ikääntyneitä väkivallan ja kaltoinkohtelun kokijoita ja tekijöitä. Auttamisen kohde on kuka tahansa ikäihminen tai hänen läheisensä, kun lähisuhteessa on kaltoinkohtelun tai väkivallan merkkejä tai viitteitä. … Lue lisää