Mummonmarkan vartijat -hanke

Mummonmarkan vartijat – Ikääntyneiden taloudellisen kaltoinkohtelun torjuntahanke 2018–2021

Mummonmarkan vartijat –hankkeen tarkoitus on lisätä yleisesti, mutta erityisesti ikääntyneiden ja heidän omaistensa tietämystä taloudellisesta kaltoinkohtelusta ja huijauksista sekä niiden ilmenemismuodoista ja torjunnasta. Hanke tarjoaa myös tietoa keinoista korjata tilannetta mahdollisen uhriksi joutumisen jälkeen.

Hanke toimii yhteistyössä laajan verkoston kanssa. Verkostoa yhdistää tieto ja osaaminen ikääntymisen erityiskysymyksistä, rikoksista ja niiden torjunnasta sekä rahaan liittyvästä talousosaamisesta. Lisää yhteistyökumppaneista www.mummonmarkanvartijat.fi/meista

Hanke on käynyt kutsuttaessa puhumassa erilaisissa tilaisuuksissa ympäri Suomen ja osallistunut koulutus- ja messutapahtumiin. Suurin osa vuosien 2020-2021 luentopyynnöistä on toteutettu verkkoluentoina. 11 kaupungin kiertueesta toteutui viisi tilaisuutta yleisöseminaarina ja loput toteutettiin pandemian vuoksi verkkotapahtumina. Tilaisuudet olivat kaikille avoimia ja tapahtumissa oli hankkeen lisäksi paikallisia asiantuntijoita.

Tammikuussa 2021 hanke tuotti ja postitti 3410 kpl Turvaa rahasi –opasta ikääntyneelle ja siihen liittyvän Turvasuunnitelman Kankaanpäässä, Nurmeksessa ja Sodankylässä 70-78 –vuotiaille kotona asuville. Samassa yhteydessä tuotettiin Sinulle, joka kohtaat työssäsi ikääntyneitä –opas ikääntyneiden kanssa toimiville vapaaehtoisille ja ammattilaisille. Oppaat, esitteet, luentoaineistot ja videot löytyvät www.mummonmarkanvartijat.fi/materiaaleja

Hanke on luonut kaikille avoimen ja itseopiskeltavan tietokokonaisuuden, jonka avulla oppii tunnistamaan ikääntyneisiin kohdistuvaa taloudellista hyväksikäyttöä ja huijauksia. Osiossa on nettitesti, jolla voi arvioida tietämystään aiheesta. Kokonaisuus löytyy www.mummonmarkanvartijat.fi/testi

Hanke on kouluttanut vuosina 2020-2021 mummonmarkan vartijoita eläkeläisjärjestöjen ja vanhusneuvostojen jäsenistä, jotka ovat myös testanneet koko koulutusosion materiaaleineen. Nämä mummonmarkan vartijat toteuttavat uudenlaista vapaaehtoistyön muotoa, jossa ikääntyneet toimivat toisilleen vertaiskouluttajina ja viestinviejinä omissa lähi- ja harrastuspiireissään. Näin turvatiedot ja –taidot leviävät edelleen ikääntyneeltä toiselle hankkeen päätyttyäkin.

Hankkeen loppuseminaarin ajankohta on 15.9.2021 www.mummonmarkanvartijat.fi/home

 

Lisätietoa hankkeesta:

Hankesuunnittelijat

Pirjo Laveri p. 050 431 7613

Erja Ronkainen p. 050 411 8039

etunimi.sukunimi@suvantory.fi