TIKKA-hanke – Tunnista taloudellinen hyväksikäyttö 2015-2017

Tikka-hankkeen tavoitteena on luoda selkeät ja yksinkertaiset  toimintaohjeet ja työkalut ikääntyneitä asiakkaita kohtaaville pankkien ja maistraattien työntekijöille taloudellisen hyväksikäytön tunnistamiseksi ja tilanteisiin puuttumiseksi.
Ikääntyneiden taloudellinen hyväksikäyttö on piilorikollisuutta. Vain törkeimmät tapaukset tulevat Myös sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset kertovat ikääntyneiden taloudellisen hyväksikäyttöepäilyjen lisääntyneen. Tekijä on useimmassa tapauksessa ikääntyneen lähisukulainen tai muu lähipiirin kuuluva. Kuitenkin yhä kasvavampi suunta on, että tekijänä on ikääntyneelle ennestään tuntematon henkilö, joka ikääntyneen tilannetta hyväksikäyttäen käyttää saamaansa luottamusta väärin.
Suvanto-linjalle tulleiden puheluiden määrä on viimeisen kolmen vuoden aikana nelinkertaistunut. Vuonna 2016 joka kolmannen soiton aiheena oli ikääntyneen taloudellinen hyväksikäyttö tai muu omaisuuteen liittyvä epäselvyys. Suvanto-linjan lakineuvontaan tulleet puheluista kaksi kolmesta koskettavat ikääntyneen talouteen ja omaisuuteen liittyviä vaikeuksia ja hyväksikäyttöepäilyjä.
Pankkitoimihenkilöt ja maistraatin henkilökunta ovat avainasemassa tilanteiden tunnistamisessa ja puuttumisessa. Suvanto ry tekee kansainvälistä yhteistyötä monen muun maan vastaavan järjestön ja toimijan kanssa. Useassa maassa on jo luotu erilaisia toimintatapoja ja työkalupakkeja ko. ammattiryhmille esim. Australian, Kanadan ja USA:n useissa osavaltioissa sekä monissa Euroopan maissa.  Erityistä ohjeistuksissa on, että ne on tehty yhteistyössä yhteistyössä pankkien ja rahoituslaitosten, julkisenvallan ja kansallisten (NGO) edunvalvojajärjestöjen kanssa. On siis jo olemassa hyviä työkaluja ja malleja, mutta näiden soveltaminen Suomen oloihin ja lainsäädäntöön tarvitsee omaa erityishuomiota.
Konkreettiset toimintaohjeet ja työkalupakki tehostavat työntekijöiden toimintaa kiinnittämään huomiota riskitilanteisiin, nopeuttavat tilanteisiin puuttumista, estävät vakavampien rikosten toteutumista ja lisäävät yleistä turvallisuuden ilmapiiriä.
Tikka – Tunnista taloudellinen käyttö -hanke toteutetan oikeusministeriön tuella. Hankkeen yhteistyökumppaneina toimivat tahot antavat asiantuntijuutensa hankkeen käyttöön osallistumalla hankkeen ohjausryhmään, kommentoimalla hankkeessa tuotettua materiaalia oman asiantuntijuuden näkökulmasta, osallistumalla hankkeen materiaalin sisällön toteuttamiseen, tiedottamalla hankkeen etenemisestä, työn tuotosten levittämiseen omissa verkostoissaan käyttämällä omia tiedotuskanaviaan ja verkostojaan.
Hankkeen ohjausryhmään kuuluvat:
  • Markus Alanko, Oikeusministeriö
  • Aila Heusala, Itä-Suomen aluehallintovirasto
  • Risto Karhunen, Finanssialan Keskusliitto
  • Reijo Lähde, Laurea-ammattikorkeakoulu
  • hankevastaava Wilhelm Sanmark,Turvallisen vanhuuden puolesta – Suvanto ry
  • Leena Serpola-Kaivo-oja,Turvallisen vanhuuden puolesta – Suvanto ry
Hankkeen päätösseminaari järjestetään 27.3.2017 Laura-ammattikorkeakoulussa Tikkurilassa.
Ohjelma ja mediatiedote ohessa:
TIKKA-HANKKEEN SEMINAARI 27.3 LAUREA_uusittu 20.3._
Mediatiedote taloudellisesta hyväksikäytöstä

Ikääntyneeseen henkilöön kohdistuva taloudellisen hyväksikäytön tunnistaminen ja torjunta – Opas rahalaitoksille ja maistraateille.

Hankkeessa laadittu opas rahalaitoksille ja maistraateille taloudellisen hyväksikäytön tunnistamiseen ja torjuntaan on julkaistu. Opas on pdf-tiedostona ja vapaasti käytettävissä. Oppaan liitteenä on taloudellisen hyväksikäytön puuttumista tukevia lainkohtia ja lyhyt ”tarkistuslista”, joka on erikseen tulostettavissa.
OpasA4_valmis
TarkistuslistaA4_valmis
Hanke on päättynyt. Hankkeen projektityöntekijä oli Wilhelm Sanmark.