Kansainvälinen toiminta

Turvallisen vanhuuden puolesta – Suvanto ry on osallistunut  ikääntyneisiin kohdistuvan kaltoinkohtelun ja väkivallan vastaisessa toiminnassa kansainväliseen tiedonvaihtoon vuosien ajan. Yhdistyksen työntekijöitä, johtokunnan ja yhdistyksen jäseniä on tutustunut vuosien varsilla eri maiden vanhusten huollon toimintaan ja lähisuhdeväkivallan vastaiseen työhön. Yhteistyötä on tehty muuan muassa Norjan Vern for eldre -toiminnan kanssa.

Turvallisen vanhuuden puolesta – Suvanto ry kuuluu The International Network for the Prevention of Elder Abuse -verkostoon (INPEA). Verkoston tarkoituksena on lisätä yleistä tietoisuutta ikääntyviin kohdistuvasta väkivallasta, edistää ammattihenkilöstön koulutusta tunnistamisesta, auttamisesta ja ehkäisystä, puolustaa ja edistää väkivallan kohteena olevien ikääntyvien oikeuksia sekä aktivoida alan tutkimusta väkivallan syistä ja seurauksista. Verkostoon kuuluu maailman laajuisesti yliopistoja, tutkimuslaitoksia ja  aihealueella toimivia järjestöjä. Yhdistyksen vanhempi suunnittelija Päivi Helakallio toimii INPEA:n Suomen maakoordinaattorina.

Turvallisen vanhuuden puolesta – Suvanto ry on yksi AGE Platform Europe:n Preventing Elder abuse, WeDo -pilottiprojektin Suomen verkoston asiantuntijatyöryhmän jäsenistä. Projekti on pilottipojekti, joka toteutetaan European Partnership for the wellbeing and dignity of older people through quality LTC -verkoston sisällä. Suomesta projektia koordinoivat Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Svenska pensionärsförbundet r.f.

Lisätietoa Suvannon kansainvälisistä Grundtvig- ja Erasmus+ -oppimiskumppanuuksien muodossa toteutettavista EU-rahoitteisista hankkeista löytyy Hankkeet-välilehdeltä.