Yhteistyökumppanit

Turvallisen vanhuuden puolesta – Suvanto ry:n toiminnalla edistetään väkivallan, hyväksikäytön ja kaltoinkohtelun uhan alla elävien ikääntyneiden ja heidän läheistensä asioiden eteenpäin viemistä. Järjestön toiminnan mahdollistaa yhteistyö valtakunnallisten ja alueellisten vanhus- ja väkivaltatyötä tekevien toimijoiden kanssa.

Suvanto ry on Ensi- ja turvakotien liiton, Hyvinvointialan liitto, SOSTE, Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton ja Vanhustyön keskusliiton jäsenjärjestö. Yhdistyksellä on vuosien kokemus yhteistyöstä myös monien muiden valtakunnallisten vanhustyötä tekevien sekä väkivallan vastaista toimintaa ja turvallisuutta edistävien toimijoiden, kuten järjestöjen, kuntien ja valtakunnallisten organisaatioiden kanssa. Ensisijaisesti yhteistyötä tehdään poliisiin, pelastustiimien ja SOTE-toimijoiden kanssa. Yhteistyötä tehdään tiiviisti myös eläkeläisjärjestöjen kanssa kuten myös THL:n, Sosiaali- ja terveysministeriön, Sisäministeriön, Eduskunnan oikeusasiamiehen, Valviran ja Aluehallintoviraston kanssa.

Suvanto-ryhmiä yhdistys järjestää yhteistyössä Helsingin kaupungin, Helsingin seurakuntayhtymän, Rekolan seurakunnan, Vantaan turvakodin sekä Kotiapusäätiön Havurastin ja Myyrastin kanssa.

Yhdistys tekee koulutusyhteistyötä useiden sosiaali- ja terveysalan oppilaitosten, ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen kanssa jakaen tietoa ikääntyneisiin kohdistuvasta kaltoinkohtelusta.

Jos yhteisösi tai organisaatiosi on kiinnostunut yhteistyöstä, kuten yhteisistä hankkeista, ota rohkeasti yhteyttä.

Oppilaitosyhteistyö

Amiedu
Metropolian ammattikorkeakoulu
Diak
Laurea ammattikorkeakoulu
Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos
Hesote
Länsi-Uudenmaan koulutusyhtymä Luksia
Keuda

Toimintaa tukevat

Helsingin kaupunki
STEA