Jokaisella on oikeus turvalliseen ikääntymiseen

Sinä voit auttaa

Osallistu kampanjaamme – ja auta lopettamaan vanhusten kohtaama väkivalta. Jo 10€:n lahjoitus voi auttaa katkaisemaan yhden vanhuksen kaltoinkohtelun.

Turvallisen vanhuuden puolesta – Suvanto ry on valtakunnallisesti toimiva järjestö, jonka toiminnan tarkoituksena on ikääntyneisiin kohdistuvan väkivallan, kaltoinkohtelun ja hyväksikäytön ehkäiseminen. Autamme väkivallan ja kaltoinkohtelun kaikkia osapuolia. Lisäksi tuotamme tietoa ikääntyneiden kaltoinkohtelusta eri tahoille.