Hankkeet

Turvallisen vanhuuden puolesta − Suvanto ry:n hankkeilla ja projekteilla edistetään ikääntyneiden ihmisten asemaa yhteiskunnassa sekä nostetaan kaltoinkohtelu-ilmiötä yleiseen tietoisuuteen ja yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Käynnissä olevat yhdistyksen omat hankkeet

  • Mummonmarkan vartijat – Ikääntyneiden taloudellisen kaltoinkohtelun torjuntahanke
    vuosina 2018 – 2021.

Vastikään päättyneet hankkeet:

  • Vanhusten kaltoinkohtelun ja lähisuhdeväkivallan vastaisen työn juurruttaminen arjen käytäntöihin –  JUURI-HANKE 2013-2017. Yhteistyökumppanit ovat Oulun ensi- ja turvakoti ja Oulun Seudun Mäntykoti. Rahoittaja on STEA.
  • Erasmus+ -oppimiskumppanuushanke Socio-drama Tackling Ageism, Preventing Abuse 2015-2017. Yhteistyökumppanit ovat: Age Action Ireland sekä Gaiety School of Acting Irlannista, Anziani e Non Solo Italiasta ja Asociatia HABILITAS Centru de Resurse si Formare Profesionala Romaniasta. Rahoittaja on EU.
  • Tikka-hanke, jossa kehitetään työkaluja tunnistaa ja toimia ikääntyneiden henkilöiden taloudellisen hyväksikäytön tilanteissa tai niitä epäiltäessä. Hankkeen kohderyhmään kuuluvat pankkitoimihenkilöt ja maistraattien työntekijät. Rahoittaja on oikeusministeriö.