Yhdistys

Turvallisen vanhuuden puolesta – Suvanto ry

Turvallisen vanhuuden puolesta – Suvanto ry perustettiin vuonna 1990 erityisasiantuntijayhdistykseksi. Yhdistys toimi aiemmin nimellä Suomen vanhusten turvakotiyhdistys ry.

Suvanto ry:n toiminnan tarkoituksena on ikääntyneiden henkilöiden luottamuksellisissa suhteissa tapahtuvan kaltoinkohtelun ja väkivallan ehkäiseminen. Yhdistys palvelee sekä tiedottaa.

Suvanto ry ylläpitää auttavaa puhelinpalvelua ja tarjoaa neuvontaa, asiakaspalvelua sekä vertaistukitoimintaa. Yhdistys hankkii tietoa, järjestää asiantuntijuuteensa perustuvia koulutus- ja tiedotustilaisuuksia sekä tapahtumia.

Toiminnallaan Suvanto ry vaikuttaa yhteiskunnalliseen keskusteluun ikääntyneiden turvallisuuden edistämiseksi ja väkivallan vähentämiseksi. Tiedon lisääminen on yksi yhdistyksen perustehtävistä.

Yhdistyksellä ei ole omaa turvakotia, vaan se tekee yhteistyötä kuntien viranomaisten ja paikallisten vanhus- ja väkivaltyön organisaatioisen kanssa.
Suvanto ry on Ensi- ja turvakotien liiton, Vanhustyön keskusliiton, Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton sekä Suomen sosiaali ja terveys ry:n jäsen.